برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته بدون دخانیات

برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته بدون دخانیات

کسب رتبه برتر کشوری توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم

کسب رتبه برتر کشوری توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم

بازدید معاون آموزشی وزارت بهداشت از مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی(ره) - امیرالمومنین(ع)

بازدید معاون آموزشی وزارت بهداشت از مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی(ره) - امیرالمومنین(ع)

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بخش رادیوتراپی مجتمع

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بخش رادیوتراپی مجتمع

میز خدمت

فرایند پذیرش

فرایند ترخیص

فرم ثبت شکایت

سامانه نوبت دهی

برنامه کلینیک ویژه

تعرفه های درمانی

گردشگری سلامت

سوالات متداول

نظرسنجی از مراجعین

مراکز و انجمن های حمایتی

منشور حقوق بیمار

تماس با ما