برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از پرستاران نمونه مجتمع

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از پرستاران نمونه مجتمع

انجام کلیه اسکن های هسته ای در واحد پزشکی هسته ای مجتمع

انجام کلیه اسکن های هسته ای در واحد پزشکی هسته ای مجتمع

 تقدیر از کارکنان مرکز که در راه خدمت رسانی به بیماران به کرونا مبتلا شدند.

تقدیر از کارکنان مرکز که در راه خدمت رسانی به بیماران به کرونا مبتلا شدند.

 کلینیک لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی در مرکز شهید بهشتی

کلینیک لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی در مرکز شهید بهشتی

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها