منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 14162
بازديدکنندگان امروز: 520
کل بازديدکنندگان: 4623076
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگذاري صفحه: 0.7500 ثانيه
معرفی بخشها و مسئولین

معرفی مسئولین بخشهای درمانی
مدیر پرستاری و سوپروایزرها
طبقه زیرزمین دیالیز

طبقه همکف اورژانس ICU4


اسکوپی
طبقه اول اتاق عمل عمومی اتاق عمل قلب آنژیوگرافی Post آنژیو
جراحی قلب ICU قلب
CCU 2
طبقه دوم ICU 1
ICU 2 ICU 3طبقه سوم جراحی مردان 1 جراحی مردان 2
طبقه چهارم گوارش و SCU
داخلی مردان 2
طبقه پنجم داخلی زنان 1 داخلی زنان 2
طبقه ششم جراحی زنان 1 جراحی زنان 2
طبقه هفتم CCU 1
Post CCU اکو - تست ورزششماره تلفن بخشهای مختلف بیمارستان شهید دکتر بهشتی (ره)
همکف اداری - مالی - پشتیبانی اپراتور مرکز تلفن 36122000
اطلاعات 36122827
فکس بیمارستان 36122855
مسئول دفتر ریاست 36122854
مدیرمنابع انسانی 36122844
مدیر امور مالی 36122818
مدیر خدمات پرستاری (مترون) 36122860
مسئول کارگزینی 36122836
دبیرخانه  36122877
مسئول تدارکات 36122822
مسئول تجهیزات پزشکی 36122176
مسئول تأسیسات 36122866
مسئول واحد خدمات 36122175
مسئول دفتر بهبود کیفیت 36122000
مسئول مددکاری 36122179
مسئول روابط عمومی 36122824
مسئول مدارک پزشکی 36122131
مسئول درآمد 36122181
مسئول ترخیص 36122832
مسئول انتظامات 36122833
آزمایشگاه درمانگاه آندوسکوپی مسئول آزمایشگاه 36122017
پاتولوژی 36122016
درمانگاه (کلینیک ویژه) 36122843
آندوسکوپی 36122060-61

   
اورژانس اورژانس 36122088
حاد 1 36122080
حاد 2 36122083
ICU 4 36122086-7

شیمی درمانی 36102026
زیرزمین دیالیز دیالیز 1 36122989-90
دیالیز 2 36122991-92

فیزیوتراپی 36122966-7
تصویربرداری ام آر آی 36122960
سی تی اسکن 36122915
رادیولوژی 36122014
انبار انبار ملزومات 36122943
انبار تأسیسات 36122955
داروخانه مرکز 36122934
آی تی انفورماتیک 36122930
HIS 36122968

آشپزخانه 36122910
محوطه
نقلیه 36122970

مهدکودک 36122953
طبقه 1 اتاق عمل ها اتاق عمل عمومی 36122115
اتاق عمل قلب  36122141

جراحی قلب 36122102

   ICU قلب 36122113
آنژیوگرافی آنژیوگرافی 36122157
پست آنژیو 36122161

CCU 2 36122150
طبقه 2 آی سی یو ها ICU 1 36122211
ICU 2 36122212
ICU 3 36122213
طبقه 3 جراحی مردان جراحی مردان 1 36122331
جراحی مردان 2 36122334
طبقه 4 داخلی مردان داخلی مردان 1 36122433
داخلی مردان 2 36122434
طبقه 5 داخلی زنان داخلی زنان 1 36122533
داخلی زنان 2 36122534
طبقه 6 جراحی زنان گوارش 36122631
جراحی زنان 2 36122636

 
طبقه 7
CCU 1 بخش A 36122731

CCU 1 بخش B 36122732

POST  CCU 36122716

اکو 36122717

تست ورزش 36122719

 

 

 

همایشها و سمینارها
پیوندها

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/114_407_54_114_372_46_amoozesh.png

 

 

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/nezam_parastari_92199.png