منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1074
بازديدکنندگان امروز: 389
کل بازديدکنندگان: 4618731
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.7812 ثانيه
فرم الکترونیکی پیشنهادات

توجه: تکمیل کلیه موارد الزامی است.

توجه: بنا به آیین نامه مصوب شورا به این پیشنهادها زیر رسیدگی نمی شود: تکراری باشد * تنها به ذکر و توضیح دشواری پرداخته و راهکار همراه ندارند. * با امکانات موجود اجرای آنها هم اکنون عملی نباشد. * در زمان دریافت در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قم باشد. * در زمره شکایتها و خرده گیری شخصی، کاری و سازمانی باشند. * پیشنهاد جزء وظایف پیشنهاد دهنده باشد.


 فرم الکترونیکی پیشنهادات
 نام و نام خانوادگی :
 مدرک تحصیلی :
 محل کار :
 سابقه کار :
 عنوان پست سازمانی :
 شغل مورد تصدی :
 شماره تلفن همراه :
 تاریخ : / /
 در صورتی که پیشنهاد گروهی است، در صد مشارکت هر فرد :
 عنوان پیشنهاد :
 مشکلات فعلی / عیب و نقصهای موجود :
 اصل پیشنهاد (راه حل مشکلات و رفع عیوب و نواقص) :
 منافع حاصل از پیشنهاد :صرفه جویی در مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف مواد و ملزومات
صرفه جویی در هزینه ها
صرفه جویی در وقت
کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری
اصلاح روشهای اداری
بهسازی نیروی انسانی
بهبود رفاه کارکنان
بهبود ارتباطات شغلی
بهبود انگیزه های شغلی
اصلاح روشهای مالی
بهبود شرایط فیزیکی محیط کار
ایجاد طرح تحقیقاتی جدید
افزایش رضایت ارباب رجوع
افزایش بازده تجهیزات
افزایش درآمد
استفاده بهینه از نیروی انسانی
افزایش روحیه جمعی
افزایش کارایی کارکنان
کاهش ضایعات
بهبود کیفیت
اصلاح روشهای آموزشی
بهبود امنیت شغلی کارکنان
بهبود ایمنی
گسترش فعالیتها
بهسازی نیروی انسانی
 سایر موارد - منافع حاصل از پیشنهاد :
 هزینه های اجرایی پیشنهاد - روزانه :
 هزینه های اجرایی پیشنهاد - ماهانه :
 هزینه های اجرایی پیشنهاد - سالانه :
 هزینه های اجرایی پیشنهاد - پنج سالانه :
 ثمره / درآمد اقتصادی پیشنها - روزانه :
 ثمره / درآمد اقتصادی پیشنها - ماهانه :
 ثمره / درآمد اقتصادی پیشنها - سالانه :
 ثمره / درآمد اقتصادی پیشنها - پنج سالانه :
 صرفه جویی / سود (درآمد منهای هزینه) - روزانه :
 صرفه جویی / سود (درآمد منهای هزینه) - ماهانه :
 صرفه جویی / سود (درآمد منهای هزینه) - سالانه :
 صرفه جویی / سود (درآمد منهای هزینه) - پنج سالانه :
 واحد مرتبط با موضوع پیشنهاد :

 

 

 

همایشها و سمینارها
پیوندها

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/114_407_54_114_372_46_amoozesh.png

 

 

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/nezam_parastari_92199.png