منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1175
بازديدکنندگان امروز: 391
کل بازديدکنندگان: 4618733
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.8125 ثانيه
معرفی واحد آموزش بیمار و ارتقای سلامت همگانی

واحد آموزش بیمار و ارتقای سلامت همگانی

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در ‏هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است.آموزش به بيمار و ‏خانواده يكي از نقشهاي اصلي پرستاران در مراكز درماني محسوب مي شود‎.‎‏ داشتن‎ ‎اطلاعات‎ ‎كامل‎ ‎از‎ ‎سيربيماري‎ ‎و‎ ‎درمان‎ ‎خود‎ ‎،‎ ‎جزو‎ ‎مهم‎ ‎ترين‎ ‎حقوق‎ ‎مددجويان مي‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎اطلاعات‎ ‎بايد‎ ‎بر‎ ‎اساس نيازهاي‎ ‎فردي‎ ‎وموقعيت‎ ‎خاص‎ ‎بيماري‎ ‎طراحي‎ ‎و‎ ‎اجرا‎ ‎شود‎ ‎تا‎ ‎بتواند‎ ‎باعث ايجاد‎ ‎تغييرات‎ ‎مطلوب‎ ‎رفتاري‎ ‎گردد.  آموزش‎ ‎به‎ ‎بيمارمسئوليت‎ ‎سنگيني‎ ‎است‎ ‎كه‎ ‎اعضاي‎ ‎تيم‎ ‎بهداشتي‎ ‎درماني به‎ ‎خصوص‎ ‎پرستاران‎ ‎بايد‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرار‎ ‎دهند‎ .‎امروزه‎ ‎آموزش‎ ‎مددجو‎ ‎از‎ ‎مهم‎ ‎ترين‎ ‎نقش‎ ‎هاي‎ ‎پرستاران بوده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎حقيقت‎ ‎يكي‎ ‎از‎ ‎اجزاي‎ ‎ضروري‎ ‎مراقبتهاي پرستاري‎ ‎است‎ ‎كه‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎ارتقاء‎ ‎و‎ ‎باز‎ ‎گرداندن‎ ‎سلامتي‎ ‎وسازگاري‎ ‎با‎ ‎اثرات‎ ‎بيماري‎ ‎عمل‎ ‎مي‎ ‎كند‎ ‎‏.‏

تعریف آموزش به بیمار‎ (Patient education)‎‏:                                        ‏
آموزش به بیمار فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏

تعریف واحد آموزش به بیمار: ‏
واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجورا در حین بستری و پس از ترخیص  فراهم مینماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.‏کارشناس آموزش بیمار مرکز:‏
    خانم منیره قنبری‎ ‎

کارشناسی ارشد پرستاری


هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏
توانمند سازی بیماران جهت  برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت
‏ ‏
اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏
‏1.‏    آشنایی مددجو با بیماری خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی
‏2.‏    افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
‏3.‏    افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
‏4.‏    ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
‏5.‏    کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو
‏6.‏    بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏
‏7.‏    کاهش هزینه های بیمارستانی

گروه هدف در واحد آموزش بیمار : ‏
بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز

شرح وظایف کارشناس واحد آموزش به بیمار :‏
‏1) برنامه ريزي و اجراي  نياز سنجي آموزشي از مددجويان و اولويت بندي نياز هاي آموزشي مددجويان ‏براساس داده هاي جمع آوري شده
‏2)طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازسنجي آموزشي انجام شده از مددجو‏
‏3) انتخاب زيرگروه هاي تيم آموزش به مددجو و برگزاري جلسات هماهنگي با آنان و تقسيم وظايف بين ‏افراد مربوطه و طرح مسائل و مشكلات موجود در رابطه با آموزش مددجويان و بحث و تبادل نظر در اين ‏رابطه در جلسات مربوطه
‏4) آموزش زيرگروه هاي تيم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشي مورد نياز مددجويان ، ‏نحوه اطلاع رساني و برقراري ارتباط موثر با بيماران
‏5) جلب حمايت و همكاري افراد ذي صلاح جهت پيشبرد اهداف و سياست هاي واحد آموزش به مددجو
‏6) برنامه ريزي و مشاركت در زمينه طراحي پمفلت ها و جزوات آموزشي بر اساس استانداردها و تهيه بانك ‏هاي اطلاعاتي آموزشي
‏7) پيش بيني منابع مالي وتسهيلات آموزشي مورد نياز براساس اولويت ها و خط مشي تعيين شده
‏8)برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي جهت مددجويان و همراهان آنها در صورت نياز
‏9) تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي به صورت ماهيانه‏
‏10) ترويج رويكرد آموزش به مددجوو فرهنگ سازي در اين زمينه‏
‏11) حضور فعال و پوياي نماينده واحد آموزش به مددجو در کارگروههای آموزش
‏12) ارزيابي و تعيين ميزان اثربخش بودن آموزش هاي ارائه شده به مددجويان ‏
‏13) جمع آوري و تحليل گزارش آمار مربوط به مددجويان آموزش ديده در طول مدت زمان از پيش تعيين ‏شده
‏14) جمع آوري و ارائه گزارش عملكرد واحد آموزش به مددجو آن مركز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر
‏15) نظارت بر فعاليت هاي آموزش به بیمار انجام شده توسط گروه هاي زيرمجموعه
‏16) طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و ‏تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی ‏

 

 

 

همایشها و سمینارها
پیوندها

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/114_407_54_114_372_46_amoozesh.png

 

 

 

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/nezam_parastari_92199.png