رییس مرکز
دکتر سید یاسر فروغی
متخصص طب اورژانس
 

 

 

 

مدیر مرکز
فاطمه امینی
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 

 

 

 

  معاون درمان مرکز
دکترعباس احمدی
متخصص بیهوشی    
 

 

 

 

  معاون آموزش مرکز
دکتر ثمیه نوروزی
متخصص قلب و عروق  
 

 

 

 

مدیر خدمات پرستاری مرکز
رضا قانعی 
کارشناس پرستاری
 

 

 

 

  مدیر امور مالی مرکز
ابوالفضل نوریان
کارشناس حسابداری          
 

 

 

 

مدیر امور اداری مرکز
محمد سلمانی
کارشناس ارشد مدیریت
 

 

 

 

                                سرپرست اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
فریبا طالبی
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی