بیمه های طرف قرارداد بیمارستان‎:‎

خدمات درمانی (کارمندی – روستایی- ایرانیان – سایر اقشار)‏
تامین اجتماعی
نیروهای مسلح
کمیته امداد
بانک ملی
بانک تجارت
بانک ملت
بانک کشاورزی
زندان
صدا و سیما
‏15خرداد
و بیمه های تکمیلی (دانشگاه پردیس‎ – ‎بینه دانا- سینا- ایران – میهن – علویون‎ – SOS – ‎معلم – آتیه ‏سازان‎ – ‎شهرداری – قرارگاه هوایی خاتم الانبیاء)‏


وظایف مددکاری:‏


‏1. بیمه کردن افرادی که هیچ گونه بیمه ای ندارند حتی مسافرین‏
‏2. حل مسائل مالی و پزشکی قانونی بیماران تصادفی که خودشان به بیمارستان مراجعه کردند و از اورژانس 115 استفاده نشده است.
‏3. بازدید از بخش های درمانی جهت شناسایی بیماران بی بضاعت و بیمارانی که به پی گیری های مددکاری در زمان درمان و بعد از آن نیاز دارند.‏
‏4. پیدا کردن خانواده افراد مجهول الهویه‏
‏5. هماهنگی با مراکز بهزیستی و اورژانس اجتماعی در مورد اسکان افراد بی خانمان بعد از درمان
‏6. معرفی بیماران واجد شرایط به بهزیستی و کمیته امداد‏
‏7. معرفی اتباع خارجی واجد شرایط به سازمان ملل جهت دریافت کمک‏
‏8. هماهنگی با ارگان های حمایتی جهت دریافت مساعدت های مالی‏
‏9. معرفی بیماران واجد شرایط جهت بیمه‏
‏10. معرفی بیماران جهت دریافت لوازم پزشکی به صورت امانی به ارگان های مربوطه
‏11. معرفی بیماران واجد شرایط به هلال احمر‏
‏12. ارتباط با خیرین جهت مساعدت در هزینه درمان بیماران بی بضاعت‏
‏13. ارتباط مستمر با تیم درمانی بیماران سرپایی و بستری جهت راهنمایی هر چه بیشتر بیماران‏