منشور اخلاقی کارکنان

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید دکتر بهشتی (ره)

 

 

•    ما کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی ( قم ) همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر و یا از آن نهی می کند توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش می دانیم و اصول رفتاری و ارزش های زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن حداکثر تلاش خود را به کار خواهیم بست.
•    حضور به موقع و اثر بخش در محیط کار، نظم و ترتیب در امور، مدیریت مناسب زمان، انجام وظایف محوله را با جدیت و تلاش مستمر، مورد توجه کامل قرار خواهیم داد.
•    در هر شرایطی خوش خویی و رعایت اخلاق اسلامی را به عنوان زیبا ترین روش تکریم ارباب رجوع می دانیم.
•    رعایت صرفه جویی، پرهیز از اسراف و بهره گیری صحیح از اموال و امکانات بیت المال را از اصول کار خود می دانیم.
•    رعایت نظم و انضباط و پیراستگی محیط کار، استفاده از لباس فرم مخصوص و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و قوانین بیمارستان از نقاط قوت سازمان ما است.
•    به روز کردن اطلاعات خود، ارائه خدمات بهداشتی مناسب، درمان صحیح و به موقع بیماران، آموزش نیرو های متخصص و متعهد و کمک به امر پژوهش در بیمارستان را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
•    اطلاعات مربوط به امور و فرایند های جاری بیمارستان را به طور شفاف در چارچوب ضوابط و مقررات در اختیار ذینفعان قرار می دهیم.
•    بخشی از معیار ارزشیابی خود را میزان تعهد به اجرای مفاد منشور اخلاقی بیمارستان می دانیم .
•    پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت و هر اقدامی که در جهت تضعیف اعتماد عمومی باشد از اعتقادات ماست.
•    در حفظ سلامتی خود و سایر همکاران کوشا هستیم و نکات ایمنی و کنترل عفونت را براساس استانداردهای علمی روز رعایت می نمائیم.
•    رعایت احترام، ادب و قدردانی از همکاران، بویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقد پذیری، پاسخگویی، نوع دوستی و اعتماد متقابل را سر لوحه کار خود می دانیم.
•    امانتداری، رازداری، حفظ اسرار ارباب رجوع بویژه بیماران را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.
•    رعایت عدالت و انصاف و پرهیز از تبعیض ( قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و ...) راهبرد ماست.
•    راهنمایی و ارشاد کسانی که در محیط بیمارستان استعمال دخانیات می نمایند و یا پوشش و رفتار منافی عرف و فرهنگ غنی ایمانی و اسلامی دارند را از وظایف خود می دانیم.
•    همه مراجعین برای ما محترم هستند و فلسفه وجودی سازمان ما از وجود آنان است با این حال احقاق حقوق اساتید، دانشجویان و کارکنان مرکز در مقابل ناملایمات و آسیب های احتمالی مراجعین وظیفه ماست.