پاسخ به نیازهای عبادی - اعتقادی


- مشاور دینی، هر روز یک ساعت قبل و بعد از نماز مغرب، در دفتر روابط عمومی، طبقه همکف، حضور دارند.
- نماز جماعت، هر روز ظهر، در نمازخانه بیمارستان  توسط امام جماعت مرکز،  برگزار می گردد.
- مشاوره دینی مرکز، هر روز عصر با شماره تماس 36122824 پاسخگوی نیازهای عبادی – اعتقادی و سوالات دینی، مددجویان محترم می باشد.