ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر سید فخرالدین حجازی

مدیر گروه- استادیار

متخصص قلب – اینترونشنال کاردیولوژیست

2

دکتر احمد رضا باقری

استادیار

متخصص قلب- فلوشیپ آنژیوپلاستی

3

دکترلیلی ایرانی راد

استادیار

متخصص قلب

4

دکتر مجتبی یوسف زاده

استادیار

متخصص قلب

5

دکترثمیه نوروزی

استادیار

متخصص قلب